İrfan YILMAZ

HAYALLERİM

Bakır rengi dağların
Bahtı karasıydım.
Kuşkonmazı gül olmuş,
Bahçelerin solanıydım.

Güz akşamlarının
Sarı soluk renklerinde,
Gün batımı karanlıkların
Yürek sancısı kızılıydım.

Kaybolurken muradım,
Kurşun rengi gökyüzünde.
Ah dediğim hayallerim
Umutlarım
Bir söğüt dalında
Asılı kalanıydım.
KÜRTÇE ÜZERİNE BİR İNCELEME

 

 

             

           Türkiye Mozaik mi? başlıklı yazımızda, mozaikçilerin iddialarının bilimsel dayanaktan yoksun, genelliklede art niyetle söylenen sözler olduğunu ifade etmiştik. Türkiye’nin mozaik bir yapıya sahip olduğunu söyleyenlerin, bir çoğunun düşüncelerinin arka planında, Lozan’ın delinmesi ve bir milletten, çok sayıda etnik yapı türetme çabaları vardır demiştik. Bu ayrılıkçı düşüncenin merkezine ise Kürt Türkleri oturtulmuştur. Bundan dolayıdır ki, Kürt Türklerinin Türk Milletinin bir parçası olduğunun belgeli, bilimsel ispatına yönelik çalışmaların, ehil ve yetkili olan herkes tarafından yapılması aciliyet arz etmektedir.

            Bu günkü yazımızda, Güney Doğu Bölgemizde yaşayan kardeşlerimizin bir kısmının gündelik hayatta ağırlıklı olarak konuştuğu, Kürtçe üzerinde duracağız. Ondan önce bölgede  tarihi akış içerisinde  yaşayan gruplara ve mücadelelere bakalım.

             Doğu Anadolu ve Dicle-Fırat bölgesinde, Hz. Ömer zamanında 300 yıllık Sasani hakimiyeti son bulmuştur. Daha sonra Araplarla-Bizanslılar  arasındaki savaşlar başlamıştır. Bu savaşlardan sonra bölgede VII. Yüzyıldan itibaren, yaklaşık 200 yıl Arap hakimiyeti başlar. Yaklaşık 500 yıllık Sasani(İran)-Arap hakimiyetinin, bölgede daha önce yerleşmiş olan Kürt Türkleri üzerinde çeşitli Sosyo kültürel değişikliklere sebep olduğunu görürüz.

              Özellikle bölgedeki uzun süreli İran ve Arap hakimiyetlerinin Kürt Türklerinin dilleri üzerinde bir etki bıraktığı, ama  her şeye rağmen bölgede bu günde konuşulan dil ağırlıklı olarak eski Oğuzca olduğuda görülmektedir.

              

               Kürt Türklerinin konuştuğu dil üzerinde, çok şey söylendi. Özellikle Türk düşmanı V.Minorsky, Kürt konusunu Rusların çıkarları doğrultusunda çok sık olarak ele almıştır. V.Minorsky bile Kürtçe’nin  menşey olarak Farsça’dan ayrı olduğunu kabullenmiştir.

               Saint Petersburg Akademisinin yayınladığı 8528 sözlü “Kürtçe-Rusça-Almanca” lügat kitabında çıkan sonuç şöyledir.

              

               3000 halis Türkçe kelime

               2000 Türkçeleşmiş kelime

               l240  Zint

               l030 Türkçeleşmiş Farisi

                370 Eski Pehlevi

                300 Mahalli Kürtçe

                l08 Gildani

                 60 Kafkas Türkçe’sine ait kelimeler (Azeri, Çerkez, Çeçen) Mahalli Kürtçe diye gösterilen 300 kelimenin l07’sinin dağ ve yayla isimlerine ait Türkçe kelimeler olduğu anlaşılmıştır.

                  Bu durumda Kürtçe’yi meydana getiren 8500 kelimenin yaklaşık 5080 tanesi Türkçe’dir. Önemli bilim adamlarımızdan F.KIRZIOĞLU dil sahasında çok önemli çalışmalar yapmıştır. Ayrıca l879’da Petersburg’da basılan “ Kürtçe-Fransızca” etimoloji sözlüğü, Mutki Kaymakamı Siirtli Yusuf Ziyaeddin Halidi Paşa’nın l892’de İstanbul’da “Hediyyetül-Hamidiyye” adı ile basılan “Kürtçe-Arapça” sözlüğü, l954 ve l960’da Moskova’da basılan “Kürtçe-Rusça” sözlükler bize önemli açıklamalar getirmektedir.

                  Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat’it Türk”te tanıttığı ve bu gün Kürt Türklerinin konuştuğu birçok kelimenin aslına uygun Oğuzca bir dil olduğu mukayeseli olarak verilmiştir. Dil bahsine kelimelerin mukayesesi şeklinde tekrar döneceğiz.

                 Belkide en önemlisi AB’nin dayatmaları ile milletleşme sürecimize ve kardeşliğimize devlet eliyle zarar verme noktasına gelinmesi ise en acı olanıdır. Bu gün Türkçe’den başka dillerde yayın hakkı son yılların en tehlikeli gelişmesidir. Üniter yapıda ki devletleri bekleyen en büyük tehlike budur. Ne yazık ki bu taviz TBMM’de  vekillerin kabul oyuyla verilmiştir. Bu tavizden sonra artık dur noktasını AB tayin edecektir beklentisi içerisinde olanlar şunu iyi bilmeliler. Türk Ülkesinde son sözü Türk söyler!!!

 

                                                                    İrfan YILMAZ

                                                                    Eğitimci-Yazar   

Eskihamal Köyü
 

Köyümüz buyuklerinden Mustafa KORKMAZ vefat etmiştir.kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz(21.02.2015)

Köyümüz buyuklerinden Ömer KORKMAZ vefat etmiştir.kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz(25.08.2014)

-Köyümüz buyuklerinden H.Bayram TOKLU vefat etmiştir.kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz(17.06.2014)

-Merhum Şamil KOÇ oğlu Yunus KOÇ vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan Rahmet yakınları seven ve dostlarına başsağlığı dileriz (20.06.2014)

-Köyümüz büyüklerinden Osman KORKMAZ vefat etmiştir. kendisine Allah'tan rahmet, tüm dost ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz.(12.02.2014)

-Yeni resimler eklenmiştir

-Köyümüz büyüklerinden Ali AZGIN vefat etmiştir. kendisine Allah'tan rahmet, tüm dost ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz.(29.11.2013)

Reklam
 
 
Bugüne kadar 87828 ziyaretçi (295217 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=